Sejarah Tentang Said Bin Zaid Singa Perang Yarmuk
Pasukan Kaum Muslimin

Sejarah Islam Tentang Said Bin Zaid Singa Perang Yarmuk

Posted on

Sahabat Muslimin dan Muslimat Yang Dirahmati Allah SWT. Barangkali inilah Perjuangan yang paling cemerlang dari Sahabat Rosul yang bernama Sa’id bin Zaid RA yaitu apa yang dia abadikan dalam sejarah Perang Yarmuk.

Sejarah Tentang Said Bin Zaid Singa Perang Yarmuk
Pasukan Kaum Muslimin

Sa’id bin Zaid bin ‘Amr bin Nufail RA berkata, “Saat terjadi Perang Yarmuk jumlah kami sekitar 24 ribu orang, sedangkan Pasukan Imperium Romawi berjumlah sekitar 120 ribu pasukan. Pasukan Romawi bergerak menuju Pasukan Kaum Muslimin dengan langkah-langkah berat seolah-olah mereka adalah gunung yang digerakkan oleh tangan-tangan yang tersembunyi. Di depan mereka para pendeta, para pastur, dan para tokoh agama Nasrani berjalan membawa salib dan mereka mengeraskan puji-pujian lalu pasukan menirukannya di belakang mereka. Suara Pasukan Romawi seakan bergemuruh layaknya suara Guntur. Ketika jumlah mereka yang sedemikian besar itu Tampak di hadapan Pasukan Kaum Muslimin, kaum Muslimin tercengang; hati mereka dihinggapi oleh sedikit rasa ketakutan. Pada saat itu Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah RA berdiri mendorong Pasukan kaum Muslimin untuk berperang. Dia berkata, “Wahai hamba-hamba Allah! Tolonglah (agama) Allah niscaya Allah SWT akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Wahai hamba-hamba Allah! Bersabarlah, karena kesabaran merupakan keselamatan dari kekufuran dan mengundang ridha Rabb serta pengusir kehinaan. Persiapkan tombak, berlindunglah dengan tameng, diamlah selain dari mengingat Allah SWT diri kalian sampai aku memerintahkan kalian, insya Allah”.”

Sa’id bin Zaid menceritakan, “Pada saat itu seorang laki-laki keluar dari barisan Pasukan kaum Muslimin. Dia berkata kepada Abu ‘Ubaidah, “Aku bertekad untuk mati saat ini. Adakah engkau ingin berkirim pesan kepada Rasulullah Muhammad SAW ? Maka Abu ‘Ubaidah RA menjawab, “Ya,” sampaikan salamku dan salam kaum Muslimin kepada beliau. Katakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami adalah benar”.”

 

Sa’id bin Zaid berkata, “Begitu aku mendengar kata-katanya dan aku melihatnya menghunus pedangnya lalu dia berjalan maju menyongsong musuh-musuh Allah, aku langsung menjatuhkan diri ke tanah, duduk berlutut. Aku menyiapkan tombakku. Aku menusuk seorang penunggang kuda pertama yang menyerang kami kemudian aku melompat ke arah musuh. Allah SWT telah menyingkirkan seluruh rasa takut yang ada di dalam hatiku, maka Pasukan kaum Muslimin maju menyerang pasukan Romawi sehingga Allah menetapkan kemenangan untuk Pasukan kaum Muslimin.”

 

Hubaib bin Salamah RA Meyampaikan, “Pada Perang Yarmuk terjadi, kami sangat terbantu dengan adanya Sa’id bin Zaid RA, sungguh luar biasa dia! Sa’id tidak lain kecuali singa. Ketika melihat orang-orang Romawi dan takut kepada mereka, dia menjatuhkan dirinya di tanah dan duduk berlutut. Begitu Pasukan Romawi mendekatinya, dia melompat menyongsong mereka layaknya singa. Dengan tombaknya dia menusuk orang pertama dari pasukan Romawi dan membunuhnya. Said Bin Zaid terus berperang dengan berjalan kaki sebagai seorang pemberani tidak kenal takut. Dia juga berperang dengan berkuda sementara orang-orang bergabung kepadanya”

Setelah perjalanan hidup yang penuh pengorbanan, dan jihad fi sabilillah, Sa’id bin Zaid RA pergi meninggalkan dunia ke Surga Allah Yang Maha Pengasih. Said bin Zaid RA termasuk dari sepuluh orang Sahabat yang dijamin masuk Surga. Sa’id bin Zaid RA wafat di Al-‘Aqiq lalu dibawa ke Kota Madinah dan di sana beliau dimakamkan. Sa’ad bin Abi Waqqas RA memandikan beliau. Orang yang meletakkannya di kuburan adalah Sa’ad dan Ibnu ‘Umar RA. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke-50 atau 51H. Pada hari itu Sa’id bin Zaid berusia 70 tahun lebih. Semoga Allah meridhai Sa’id dan Sahabat-Sahabat yang lainnya.

(disarikan dari Sumber: Sahabat-Sahabat Rasulullah, Syaikh Mahmud Al Mishri, Pustaka Ibnu Katsir yang ditulis di kisahislam. net)

Demikian artikel Sejarah Tentang Said Bin Zaid Singa Perang Yarmuk Semoga bermanfaat… Boleh anda bagikan agar orang lain dapat mendapatkan manfaat dari kisah ini. Jazakumullah Khairan Katsira

 

 

One thought on “Sejarah Islam Tentang Said Bin Zaid Singa Perang Yarmuk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.